MATCH - THAI FIGHT SAMUI

 • Samingdej Dejfaifa

  Thailand

  vs

  67kg.

  Matin Ghamsari

  Iran

  Samingdej Dejfaifa won Matin Ghamsari by point

  Match Video
 • Petch-Samui Lukjaoporongtom

  Thailand

  vs

  62kg.

  Phetmahachon Jitmuangnont

  Thailand

  Petch-Samui Lukjaoporongtom won Phetmahachon Jitmuangnont by point

  Match Video
 • Chanajon P.K.Saenchai Muaythai Gym

  Thailand

  vs

  74kg.

  Patryk Borowski Beszta

  Poland

  Chanajon P.K.Saenchai Muaythai Gym won Patryk Borowski Beszta by point

  Match Video
 • Peter Denman

  Thailand

  vs

  82kg.

  Daniel Dorrer

  Germany

  Peter Denman draw Daniel Dorrer

  Match Video
 • Payak-Samui Lukjaoporongtom

  Thailand

  vs

  69kg.

  Ermek Kumachaev

  Kyrgyzstan

  Payak-Samui Lukjaoporongtom won Ermek Kumachaev by knock out in round 1

  Match Video
 • Kitti Sor.Jor.Danrayong

  Thailand

  vs

  70kg.

  Nikita Gerasimovich

  Russia

  Kitti Sor.Jor.Danrayong won Nikita Gerasimovich by knock out in round 2

  Match Video
 • P.T.T. V.Rujirawong

  Thailand

  vs

  69kg.

  Jair Dos Santos Junior

  Brazil

  P.T.T. V.Rujirawong won Jair Dos Santos Junior by knock out in round 1

  Match Video
 • Tengnueng Sitjesairoong

  Thailand

  vs

  80kg.

  Simon Maait

  Australia

  Tengnueng Sitjesairoong won Simon Maait by knock out in round 1

  Match Video
 • Saenchai P.K.Saenchai Muaythai Gym

  Thailand

  vs

  66kg.

  Maksim Manafov

  Russia

  Saenchai P.K.Saenchai Muaythai Gym won Maksim Manafov by point

  Match Video